Nollvisionen

Städa bort VRI

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en global samhällsutmaning som skördar 16 miljoner liv varje år, anstränger vårdens kapacitet och resurser och accelererar antimikrobiell resistens. God handhygien har betytt mycket för bekämpning av VRI, men den andra sidan av ekvationen – städning och renhållning – har inte utvecklats i samma takt. Projektet Nollvisionen ska utveckla nya angreppssätt för vårdhygien som omfattar service- och vårdpersonal i komplexa vård- och omsorgssystem, och testa nya tekniker, material och metoder som minskar förekomsten av VRI.

Mål med projektet

Lägre förekomst av VRI

och smittoämnen inom vård och omsorg

Lägre kostnader

och bättre resursutnyttjande i vården genom mindre VRI

Högre patientsäkerhet

och bättre tillgänglighet för patienter och brukare

Bättre arbetsmiljö

för all personal inom vård och omsorg

Ny syn på servicepersonal

som en central del av vårdhygienen och som en del av vårdpersonalen

Utveckling av rengöring

genom produktinnovationer och evidensbaserad metod

Projektplan

Resultatmål – Del 1

Genomförd pilot med fastställt nolläge samt standardiserad metodbas för målsättning & utvärdering av tester

Kartlagda behov samt plan för utökning av piloter hos flera aktörer

Identifiera metoder samt teknik & processer med potential

Utbildningsplan för vård- och servicepersonal vid interventioner

Utökad samverkan  med flera vårdinrättningar och andra aktörer

Resultatmål – Del 2

Genomförda piloter på ytterligare vårdinrättningar och i andra delar av vårdkedjan 

Etablerad testbädd för teknik & metoder för rengöring, möjliggör evidensbaserad utveckling

Organisationslösningar som inkluderar vård- och servicepersonal över gränser i vårdhygien

Certifiering för servicepersonal inom vården

Handbok för uppföljning av städning samt juridisk handbok för samverkan

Resultatmål – Del 3

Teknik & metod för städning & rengöring med mätbara effekter på förekomst av patogener

Tillämpning av teknik & metod i hela vårdkedjan, inklusive kommunal omsorg och hemsjukvård

Utvecklad samverkansmodell mellan organisationer för effektiv städning & rengöring

Spridning till vård och omsorg i flera regioner

Formulerad Nollvision gällande gemensamt ansvar att minska VRI & AMR inom hela vården

Partners

Välkommen att

kontakta oss

Funderar du över något eller vill delta i projektet? Kontakta oss via formuläret nedan.

Copyright Nollvisionen – Städa bort VRI 2019